Evenement info

Contactgegevens

Entreeprijs

Sessies

Omschrijving

Deze bijeenkomst is in navolging van de (online) netwerkbijeenkomst vorig jaar, waarbij er door de aanwezigen enthousiast is gereageerd op het maken van (nieuwe) contacten tussen de verschillende regionale netwerken. In een enquête is vervolgens o.a. gepeild welke behoeftes er bestaan binnen de netwerken, welke onderwerpen er spelen en of er behoefte was om jaarlijks een netwerkbijeenkomst te organiseren. Omdat op die laatste vraag volmondig “ja” werd geantwoord, wil de NFP haar leden hierin faciliteren en willen wij als bestuur ook graag horen wat jullie netwerk sterk maakt in de regio en waar er mogelijk nog kansen en uitdagingen liggen. 

De inhoud van deze avond is, op basis van uitkomsten van de enquête, gericht op de bestuurlijke kant van het PSF-netwerk: hoe zijn regionale/ inhoudelijke netwerken bestuurlijk opgezet c.q. georganiseerd? En hoe positioneer je het netwerk in de regio?

Programma

Programma (onder voorbehoud)
19:00 - 19:30 digitale inloop en registreren  
19:30 - 20:15 presentatie netwerkopzet regionaal / inhoudelijk (Anita Leek en Vivi van Boeschoten)
20:15 - 21:00 napraten/ eigen ervaringen delen n.a.v. presentatie
21:00 - 21:30 afsluiting bijeenkomst

Praktische informatie

Er wordt geen accreditatie aangevraagd voor deze bijeenkomst.