Evenement info

Contactgegevens

Entreeprijs

Sessies

Omschrijving

Er is de laatste jaren meer aandacht voor palliatieve zorg om een patiënt met een progressieve en levensbedreigende ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Wanneer, waar en welke palliatieve zorg wordt ingezet verschilt per persoon en per ziektebeeld. Binnen het zorgteam wordt een inschatting gemaakt van het ziekteverloop en de tijdsduur van de palliatieve fase, wat bepalend is voor de betrokkenheid van zorgverleners. In dit Webinar wordt verteld wat palliatieve zorg bij longaandoeningen inhoudt en wat de huidige (medische) inzichten op dit gebied zijn. Hoe kunnen patienten met een longaandoening in de palliatieve fase optimaal begeleid worden? De rol van de longarts, de verpleegkundige en de fysiotherapeut in dit proces wordt verhelderd. Daarbij is niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee de patiënt te maken kan krijgen, maar ook voor de psychische, sociale en/of zingevingsproblemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten (kunnen) voordoen.
Dit is het tweede Webinar van de drieluik over ‘de longen van nu’, georganiseerd door de VHVL. In dit Webinar wordt aandacht besteed aan de huidige zorg die wordt gegeven aan patiënten met een longaandoening in de palliatieve fase. Longarts i.o. Olaf Geerse trapt het Webinar af met een overzicht van de huidige medische inzichten op het gebied van palliatieve zorg bij longaandoeningen: incidentie, diagnostiek en de (grenzen van) medische behandeling. Aansluitend zal verpleegkundige onderzoeker Lian Trapman aandacht besteden aan de meest voorkomende klachten die longpatiënten in de palliatieve fase ervaren. Daarnaast wordt duidelijk wat multidimensionale palliatieve zorg in het ziekenhuis betekent en hoe kan worden samengewerkt met andere disciplines, bijvoorbeeld in de 1e lijn. Tenslotte zal fysiotherapeut Wiebke Friedrich met behulp van casuïstiek laten zien wat palliatief longlijden voor een patiënt betekent en wat de rol van de fysiotherapeut daarbij kan zijn. Zelfstandig bewegen, energiemanagement en therapie gericht op spierkracht en ademhaling komen daarbij aan bod. In het Webinar komt het belang van transmurale zorg en multidisciplinaire samenwerking bij de begeleiding van longpatiënten in de palliatieve fase naar voren. 

Programma

19.20 uur: inloop online lezing
19.30 uur: opening door Erik Hulzebos

19.35 uur: lezing longarts i.o. Olaf Geerse (inclusief 5 min Q&A)
20.05 uur: lezing verpleegkundige onderzoeker Lian Trapman (inclusief 5 min Q&A)
20.35 uur: lezing fysiotherapeut Wiebke Friedrich (inclusief 5 min O&A)
21:05 uur discussie/vragen en afsluiting door Erik Hulzebos
21:15 uur Einde

Praktische informatie

Doel
Dit Webinar is interessant voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten die patiënten met  longaandoeningen behandelen/begeleiden al dan niet in de palliatieve fase, waaronder hart-, vaat-, longfysiotherapeuten, geriatriefysiotherapeuten en psychosomatische fysiotherapeuten.
 
Voorbereiding
Het gewenste uitgangsniveau is basiskennis van de anatomie en fysiologie van de longen. Ervaring met de behandeling van longpatiënten is een pré, maar niet verplicht.
 
Accreditatie
Er wordt accreditatie (2 punten) aangevraagd voor KRF NL basisregister Algemeen Fysiotherapeut, en aantekeningenregister Longen.
 
Sprekers
- Olaf Geerse: longarts i.o., Amsterdam UMC
- Lian Trapman: verpleegkundige onderzoeker, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
- Wiebke Friedricht: fysiotherapeut bij Axion Continu (Domstate Utrecht), Master Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie i.o. (HU)
 
VvOCM leden kunnen zich aanmelden als niet-lid. Heb je nog geen account, maak dan voor aanmelding een account aan. Het invullen van een BIG nummer is niet verplicht. Er wordt geen accreditatie aangevraagd door de VvOCM.