Inschrijven

Evenement info

Contactgegevens

Entreeprijs

Sessies

Omschrijving

Onderwerpen
In deze vergadering worden het jaarverslag en de jaarrekening 2023 voorgelegd, ter vaststelling door de stemgerechtigde leden. De Benoemingsadviescommissie (BAC) zal twee bestuursleden voordragen als opvolgers van de eerder afgetreden bestuursleden Ellen Toet en Bert Mutsaers. Kijk voor de profielen van de vacante bestuursfuncties op Bestuur KNGF.

Daarnaast bespreken we graag een aantal actuele onderwerpen. 

Voorbereiding en stemmen
De definitieve agenda en vergaderstukken van de ALV vind je vanaf dinsdag 4 juni 2024 op kngf.nl. In de periode van 5 juni tot met de ALV op 19 juni kunnen leden met stemrecht hun stem uitbrengen. Je ontvangt nog een apart bericht over hoe je kunt stemmen. 

 

Programma

De vergadering start om 19.00 uur en sluit om 21.00 uur.
 

Praktische informatie

Als je stemgerechtigd bent en je je hebt aangemeld en aanwezig bent (online of fysiek) tijdens de ALV, ontvang je 1 punt voor je herregistratie.