Evenement info

Contactgegevens

Entreeprijs

Sessies

Omschrijving

Het Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie is ontwikkeld door KNGF, SKF (stichting Keurmerk Fysiotherapie) en VvOCM (de vereniging van oefentherapeuten) samen met Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland, onder begeleiding van het Zorginstituut. Op 23 november a.s. wordt het Kwaliteitskader op de ALV ter stemming voorgelegd aan de KNGF-leden. Het Kwaliteitskader is belangrijk voor alle fysiotherapeuten en de professionalisering van het vak.

In de maanden oktober en november organiseren we daarom een aantal online bijeenkomsten voor alle fysiotherapeuten, lid en niet-lid. Naast dat de inhoud van het Kwaliteitskader wordt toegelicht, krijg je de kans om je vragen en aandachtspunten te bespreken met het bestuur KNGF en de betrokken beleidsmedewerkers.

In het Kwaliteitskader staat beschreven wat onder goede fysio- en oefentherapie wordt verstaan en wat patiënten mogen verwachten. Ook zijn afspraken vastgelegd over hoe fysio- en oefentherapeuten deze zorg evalueren, indien nodig aanpassen en borgen. Met elkaar en samen met de patiënt. Daarnaast vind je in het Kwaliteitskader een overzicht van de ambities waar we als beroepsgroepen in de toekomst aan willen werken. Meer informatie lees je op KNGF.nl/kwaliteitskader.
 

Programma

19:20 uur Inloggen
19:30 uur Start programma
20.15 uur Korte pauze
20.20 uur Plenair doorpraten
20.50 uur Terugkoppeling
21:00 uur Einde programma

Praktische informatie