Evenement info

Contactgegevens

Entreeprijs

Sessies

Omschrijving

Herhaling van webinar 26 september
 
'Vertaling en implementatie van de internationale ICS-Terminologie naar het Nederlands, wat is nieuw?'. 
In 2021 is er een nieuwe internationale richtlijn ‘Terminologie’ gepubliceerd door Frawley et al. De NVFB-werkgroep Terminologie heeft deze vertaald naar het Nederlands en ingevoerd in het bekkenfysiotherapeutisch onderzoek. Deze informatie willen we implementeren in heel Nederland om allen dezelfde termen en taal te gaan hanteren en een universeel onderzoek te kunnen uitvoeren, zoals dat ook op de beide opleidingen bekkenfysiotherapie gedoceerd wordt. Zo kunnen we op hoger niveau met elkaar communiceren, wordt ons vak wetenschappelijk meer vergelijkbaar en is communicatie multidisciplinair transparanter. 
Om implementatie te bewerkstelligen is dit webinar ontwikkeld.
 
Tijdens de webinar wordt informatie gegeven over de vertaling van de ICS terminologie en de consequenties voor het bekkenfysiotherapeutisch onderzoek. Dit wordt ondersteund door een PowerPoint. Er wordt interactiviteit gevraagd en er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen.
 
Informatie over de sprekers:
  • Liesbeth Westerik-Verschuuren, MSPT, Bekkenfysiotherapeute, werkzaam op SOMT Masteropleiding Bekkenfysiotherapie. Geparticipeerd in veel (NVFB)-projecten, zoals binnen deze werkgroep  Terminologie. 
  • Petra van Nierop, MSPT, Bekkenfysiotherapeute, Fysio Team Voorburg, docent/cursusleider bij diverse NPi-cursussen.Geparticipeerd in veel (NVFB)-projecten, zoals binnen deze werkgroep Terminologie.   
 

Programma

19.50 uur digitale inloop en registratie
20.00 uur start webinar
21.30 uur afronding met uitloop tot 22.00 uur

Praktische informatie

Doelgroep:
Alle (geregistreerde) bekkenfysiotherapeuten, studenten bekkenfysiotherapie of fysiotherapeuten met aandachtsgebied bekken. 
 
Kosten:
Voor NVFB-leden wordt de webinar gratis aangeboden. 
Niet-leden wordt een vergoeding van 60 euro gevraagd.
 
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend voor 2 punten voor het deelregister 'bekkenfysiotherapeut'. 
 
De webinar vindt online plaats via MS Teams.
 
Inloggen en registratie gaat via een QR-code.
Deze QR code wordt bij de opening van de webinar getoond.
 
Er is geen voorbereidende opdracht.
 
Op deze bijeenkomst zijn de betalingsvoorwaarden KNGF van toepassing.
 
LET OP: VOL = VOL