Evenement info

Contactgegevens

Entreeprijs

Sessies

Omschrijving

Samen met jou bepalen we de toekomst van ons vak
Er gebeurt op dit moment veel binnen de fysiotherapie. Kwaliteitskader, passende zorg, gaan we naar de basisverzekering of blijven we in het aanvullende pakket.
Je ziet door de bomen het bos niet meer?  
Dat kunnen wij, de Beroepsinhoudelijke Verenigingen (BI’s), ons heel goed voorstellen. Wij hebben er ook af en toe moeite mee.
Toch zijn dit belangrijke thema’s waar we met z’n allen wat van moeten vinden. Immers, het gaat om ons mooie vak en om onze toekomst.

Wij willen je graag meenemen in deze thema’s, zodat je straks een weloverwogen stem uit kunt brengen. Hiervoor zullen we een serie webinars organiseren, waarvoor we naast de voorzitters van de BI’s, ook de mensen uitnodigen die nauwe betrokken zijn bij deze thema’s.

 
Kwaliteitskader fysiotherapie en oefentherapie wat is dat?
Veel medische beroepen hebben een kwaliteitskader. Wij hebben nu ook een concept Kwaliteitskader.
Het Kwaliteitskader beschrijft eigenlijk wat wij allemaal al in de praktijk doen. Het maakt zichtbaar naar anderen, bijvoorbeeld patiënten, wat wij goede fysiotherapeutische- en oefentherapeutische zorg vinden. Het beschrijft ook hoe wij, als beroepsgroep, deze goede zorg evalueren, verbeteren en borgen. En het beschrijft hoe wij werken aan inhoudelijke onderbouwing van ons beroep en hoe we aan de buitenwereld laten zien wat die goede zorg is.

 
Stemmen over het Kwaliteitskader op 23 november.
Op de komende ALV van het KNGF stemmen we over het kwaliteitskader fysiotherapie en oefentherapie. De andere thema’s, basisverzekering (BV) versus aanvullend pakket (AV) en passende zorg komen volgend jaar aan bod. Op de komende ALV wordt daar oriënterend over gesproken, maar er worden hierover nog geen besluiten genomen.
Ten slotte is er de lang lopende discussie over de tarieven binnen de fysiotherapie.
Deze drie thema’s zijn de grote dossiers binnen de fysiotherapie die oplossingen vragen. Tussen die thema’s zit een zekere samenhang. Maar het is niet zo, dat met een besluit op het ene dossier (kwaliteitskader) automatisch het besluit op het andere dossier (BV of AV) is genomen of dat hierdoor een tariefreparatie een feit is.
Vanwege de impact van de besluiten die genomen worden op deze dossiers voor ons vak en onze toekomst, is het belangrijk dat er zo veel mogelijk mensen gaan stemmen bij de komende ALV’s. Om een goed overwogen stem uit te brengen, heb je informatie nodig en moet je kunnen discussiëren over vragen en/of zorgen die er spelen. Daarom organiseren de Beroepsinhoudelijke Verenigingen (BI’s) samen een serie van webinars over bovenstaande dossiers.

 
Webinar Kwaliteitskader fysiotherapie en oefentherapie.
We trappen af met het Webinar Kwaliteitskader fysiotherapie en oefentherapie.

Programma

19.20 uur: digitale inloop
19.30 uur: start bijeenkomst
21.00 uur: afsluiting
 
Tijdens dit webinar zullen de mensen die nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het kwaliteitskader fysiotherapie en oefentherapie een toelichting geven. Aansluitend aan deze toelichting is er uitgebreid tijd om in te gaan op je vragen. Hiervoor zijn verschillende BI-voorzitters aanwezig. Aan het eind van het webinar heb je een goed beeld  van het waarom van het kwaliteitskader, wat het kwaliteitskader betekent voor de fysiotherapie en de dagelijkse praktijkvoering en wat de gevolgen zijn van het aannemen of wegstemmen van het kwaliteitskader. 
 

Praktische informatie

Voor dit webinar zijn tweehonderd plaatsen beschikbaar.
Overschrijdt het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen, dan plannen we een 2e webinar in.
 
De webinar vindt online plaats via MS Teams.