Evenement info

Contactgegevens

Entreeprijs

Sessies

Omschrijving

Op donderdag 23 november vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNGF plaats om 19.00 uur.
Je kunt je aanmelden om online deel te nemen of om live bij de vergadering aanwezig te zijn in Fort de Gagel, Gageldijk 167  te Utrecht.

Onderwerpen
Zoals gebruikelijk staan in de najaarsvergadering het jaarplan, de begroting met contributievoorstel voor het volgende jaar en de notulen van de vorige vergadering ter vaststelling op de agenda. Dit jaar zijn er meer onderwerpen om 2023 gezamenlijk mee af te sluiten. Ter vaststelling liggen aanvullend voor:
  • de beroepsprofielen van de beroepsinhoudelijke verenigingen
  • het Kwaliteitskader Fysiotherapie en oefentherapie;
  • een bij de gewijzigde statuten passend huishoudelijk reglement; en
  • verbeteringen in de volgende reglementen (als onderdeel van het huishoudelijk reglement): Consilium, ALV, Tuchtrechtspraak, Vergoedingsregeling en Contributie.
Verder staan we stil bij de werving van een nieuwe voorzitter, in verband met het vertrek van de huidige. En we lichten toe hoe we met leden in gesprek zijn over mogelijke scenario’s voor het in stappen toewerken naar een betere toegang voor patiënten tot fysiotherapeutische zorg in de basisverzekering. In het voorjaar 2024 maken we de balans op en wegen we met elkaar in de ALV af welke beleidslijn het KNGF op dit gebied gaat voeren.

Voorbereiding en stemmen
De definitieve agenda en vergaderstukken van de ALV vind je vanaf woensdag 8 november 2023 op kngf.nl. 

In de periode van donderdag 9 november tot en met de ALV op 23 november kunnen leden met stemrecht hun stem uitbrengen. Elk stemgerechtigd lid ontvangt hiervoor een eigen stemcode met uitleg over hoe je kunt stemmen. 
 
Specifieke voorlichtingsbijeenkomsten kwaliteitskader en verbetering toegang
Voor het Kwaliteitskader en over het verbeteren van toegang voor patiënten tot fysiotherapeutische zorg, zijn de komende periode verschillende bijeenkomsten gepland, die kunnen helpen bij je beeldvorming voorafgaand aan de ALV of uitbrengen van je stem. Houd hiervoor de berichtgeving in de FEN in de gaten.

 

Programma

De vergadering start om 19.00 uur en sluit om 22.00 uur.
 

Praktische informatie

Als je stemgerechtigd bent en je hebt aangemeld en je aanwezig bent (online of fysiek) tijdens de ALV, ontvang je 1 punt voor je herregistratie.