Evenement info

Contactgegevens

Entreeprijs

Sessies

Omschrijving

Ieder kind zou zich, binnen zijn eigen mogelijkheden, optimaal moeten kunnen ontwikkelen op het gebied van bewegen in het dagelijks leven en sport. Daarbij zijn de omgeving en de context van het kind essentieel èn is het belangrijk dat een kind veerkracht ontwikkelt en betekenis ervaart in zijn omgeving en met zijn leeftijdsgenoten.
Als wij, kinderfysiotherapeuten, een grote sprong vooruit maken, namelijk naar 2040, belichten we idealiter bij álle kinderen die bij ons komen, de volgende drie pijlers:
  1. Fysiek functioneren
  2. Kind in de context
  3. Positieve gezondheid
Afgelopen voorjaar zijn jullie massaal aanwezig geweest bij het webinar over diagnostiek bij het kind met Developmental Coordination Disorder (DCD). En nu gaan we door: 14 november gaan we in de behandeling van deze doelgroep. Je hebt je hypothese bevestigd, alle belangrijke factoren die voor de behandeling belangrijk zijn in kaart gebracht en het systeem eromheen benaderd om effectief samen te kunnen werken. Hoe pak je een effectieve behandeling nu verder op? Welke evidence-based behandelmethodes zijn er voor kinderen met DCD? En hoe ziet een multidisciplinaire behandeling er uit?

In deze webinar gaan we in gesprek met Dorothee Jelsma, Theo de Groot en Ingrid van der Veer. Vooraf krijg je voorbereiding toegestuurd, waarin o.a. Theo de Groot maar ook spreker op het afgelopen NVFK congres Wendy Aertssen je alvast inhoudelijke informatie vertellen over intensieve training en groepstherapie. We vragen je deze kennisclips al voorafgaand aan het webinar te kijken en de bijbehorende literatuur te lezen. Tijdens het webinar verteld Ingrid van der Veer over de meest up-to date kennis vanuit de richtlijn en evidence-based behandelmethoden zoals de CO-OP en NTT. En samen met Dorothee Jelsma kijken we ook over de grenzen van ons land. Wat gebeurt er op internationaal vlak binnen de doelgroep DCD? Wat is het toekomst perspectief ten aanzien van de interventie bij DCD en hoe komen de 3 pijlers vanuit Kind 2040 hier in terug?

Na de kennisclips schuiven de experts aan bij Eugène Rameckers en Regine Valentijn om samen met hen in gesprek te gaan. Ook zal er een ervaringsdeskundige aanschuiven samen met zijn moeder, om hun ervaringen te delen. We eindigen de avond met de mogelijkheid om live vragen te stellen. In een digitale omgeving kunnen vragen rechtstreeks beantwoord worden.

Programma

Voorafgaand aan 14 november krijg je belangrijke voorbereidende informatie toegestuurd. Kijk de kennisclips en lees de bijbehorende literatuur voor de start van het webinar.

19:15 Start inloggen voor bezoekers 
19:30 Opening webinar DCD interventie door tafelhosts 
19.45 Kennisclip 1: Ingrid van der Veer
20.00 Kennisclip 2: Dorothee Jelsma
20.15 Korte terugkoppeling door tafelhosts
20.20 Pauze
20.30 Interactieve sessie met alle sprekers, tafelhosts en een ervaringsdeskundige
21.15 Gelegenheid om live vragen te stellen aan de sprekers
22.00 Einde

Praktische informatie

INSCHRIJFKOSTEN DCD WEBINAR
€45,00 – NVFK leden
€65,00 – niet-leden NVFK
€10,00 – student Kinderfysiotherapie (NVFK aspirant lid)
€20,00 – student (Kinder)fysiotherapie of KNGF student lid
Student (Kinder)fysiotherapie: Maak eerst een account aan in Mijn.KNGF.nl en stuur een e-mail naar bijeenkomstenenscholing@kngf.nl. Vermeld hierin de titel van de webinar en stuur een bewijs van inschrijving of deelnamebewijs van je hogeschool mee.

INLOGGEN & ACCREDITATIEPUNTEN
Online; link voor inloggen ontvang je na inschrijving en voorafgaand aan de webinar.
Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd voor 2 punten voor het register Algemeen- en Kinderfysiotherapie.