Evenement info

Contactgegevens

Entreeprijs

Sessies

Omschrijving

Betere toegang fysiotherapeutische zorg in de toekomst. Een interactieve online bijeenkomst.
 
Het KNGF pleit al jaren voor een betere positie van de fysiotherapeut en betere toegang tot fysiotherapeutische zorg. De lobby voor een betere toegang tot zorg  is sinds 2017 onderdeel van ons beleid, benoemd in de verschillende jaarplannen.
Het Zorginstituut onderzoekt in opdracht van de minister binnen het programma ‘Op weg naar een passende aanspraak fysio- en oefentherapie’ hoe de toegankelijkheid van fysio- en oefentherapie verbeterd kan worden. Eind van dit jaar levert het Zorginstituut haar advies op. Om een stap naar de basisverzekering te kunnen zetten, is het hebben van een Kwaliteitskader één van de voorwaarden in dit traject. De politiek beslist hier uiteindelijk over.
NB: Een positief besluit op het Kwaliteitskader betekent niet dat de fysiotherapie automatisch overgaat naar de basisverzekering.
Het doel is dat fysiotherapie een betere plek krijgt in het zorgstelsel en dat fysiotherapie voor wie het nodig heeft toegankelijk, beschikbaar en bereikbaar is. Inmiddels is wel duidelijk dat de basisverzekering niet zomaar de toegankelijkheid verbetert. En als er sprake blijft van een eigen risico zoals we dat nu kennen, zal de toegang tot fysiotherapie niet automatisch verbeteren.
Er is een aantal scenario’s denkbaar, waarin we in stappen toewerken naar een betere toegang voor patiënten tot fysiotherapeutische zorg in de basisverzekering. De scenario’s gaan we in deze bijeenkomst met de leden bespreken. De mogelijke scenario's worden voorgelegd en dan worden kansen, ideeën, mogelijkheden en belemmeringen besproken. Voorjaar 2024 maken we de balans op en wegen we met elkaar in de ALV af welke beleidslijn het KNGF gaat voeren.  

Programma

Het programma
18:50 uur Inloggen / Inloop
19:00 uur Start programma
20:30 uur Einde programma

Praktische informatie

Praktische informatie
De bijeenkomsten zijn uitsluitend bestemd voor KNGF en BI leden, deelname is gratis.

Accreditatie
Voor deze bijeenkomst is geen accreditatie van toepassing.