Evenement info

Contactgegevens

Entreeprijs

Sessies

Omschrijving

Namens het bestuur van de NVFG nodig ik je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NVFG op dinsdag 21 november 2023 van 19.30 tot 21.30 uur, welke online wordt gehouden; dit is inclusief voorprogramma.
De ALV start om 19.30 uur, waarbij er als voorprogramma een 'Koffiemoment met het bestuur' wordt gehouden.
Voel je vrij om met een kopje koffie in gesprek te gaan met het bestuur. Er is ruimte voor het stellen van vragen of het delen van ervaringen over bijvoorbeeld lopende zaken die plaatsvinden op de werkvloer.

Tijdens deze vergadering bespreken we de gebruikelijke agendapunten, zoals het Jaarplan en de Begroting 2024.

Programma

19:20 uur - Online inloggen met inloglink Teams  
19:30 uur - Koffie met het bestuur  
20:00 uur - Start ALV  
21:30 uur - Sluiting  

Praktische informatie

Meer informatie over de agendapunten kun je lezen in de vergaderstukken. Deze staan vanaf 14 november a.s. op het besloten deel op onze website. Als je vragen hebt die je tijdens de ALV wilt voorleggen aan het bestuur, dan ontvangen wij deze graag voor 13 november a.s. via de mail: info@nvfgnet.nl.
 
Voor deelname aan de ALV ontvang je één punt in het vrije deel van het basisregister van KRF. Voor het voorprogramma wordt geen accreditatie aangevraagd.
 
Om een stemgerechtigd NVFG-lid te machtigen tot het uitbrengen van zijn/haar stem, kun je op onze website achter de inlog het machtigingsformulier downloaden. De gemachtigde dient deze ingevuld en ondertekend digitaal in te leveren tot uiterlijk maandag 13 november a.s. Stemgerechtigde leden kunnen zich door één ander stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen. Ieder lid kan maximaal één machtigingsformulier inleveren.

Het bestuur stelt het zeer op prijs om weer veel leden online te ontmoeten!